Fundación Illa de San Simón
inicio Xunta de Galicia

Contacto

Se precisa información sobre aspectos xeráis da Illa de San Simón

Se desexa coñecer as condicions de visita á Illa de San Simón

Se quere organizar un evento ou figura entre os usuarios
habituais da Illa de San Simón

Enderezo postal

[email protected]

[email protected]

[email protected]
 

Fundaci�n Illa de San Sim�n
Praza da Estrela, n� 9, 4� piso
36201 Vigo (Pontevedra)